วิหารแก้ว เมืองพระนิพพาน วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว หรือนิยมเรียกกันว่าวิหารหลวงพ่อใหญ่ เป็นวิหารประธานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานที่มีความสำคัญมากที่สุดของวัดคือ สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน (พระวิสุทธิเทพ) ขนาดหน้าตักประมาณ 10 ศอก ประทับนั่งห้อยพระบาทบนพระแท่นประทับขนาดใหญ่ องค์พระปิดด้วยแผ่นเงิน ประดับด้วยกระจกเงาขาวใสและคริสตัล พระแท่นที่ประทับติดประดับด้วยกระจกเงาใสมีความงดงามตระการตาและระยิบระยับตามาก เฉพาะวิหารหลังนี้มีพระพุทธรูปทั้งหมด 70 องค์ และรูปหล่อพระอริยะเจ้าอีก 8 องค์

ด้านใน วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว วิหารแก้ว เมืองพระนิพพาน(ด้านขวาและด้านหลังหลวงพ่อใหญ่)รายรอบด้วยพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงกำลังแผ่นดินหน้าตัก 4 ศอก 19 องค์ และหน้าตัก 3 ศอก อีก 1 องค์คือ หลวงพ่อพุทธโสธร และหน้าตัก 2 ศอกสององค์คือหลวงปู่ปาน โสนันโท และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)ทุกองค์ติดด้วยแผ่นเงินและประดับด้วยกระจกเงาทั้งหมด ผนังและเสาของวิหารภายในทั้งหมดซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มาก ก็ล้วนติดประดับด้วยกระจกเงาทั้งหมด