วิหารหลวงพ่อเงินล้นเหลือ(สมเด็จองค์ปฐมปางอุ้มบาตร) วิหารนี้ตั้งอยู่ช่วงกลางเยื้องไปด้านหลังของวัดฝั่งตะวันตก พระประธานคือหลวงพ่อเงินล้นเหลือ(สมเด็จองค์ปฐมปางอุ้มบาตร) ประทับยืนสูง 30 ศอก ด้านหน้าหลวงพ่อเงินล้นเหลือ ยังมีหลวงพ่อเงินล้นเหลือประทับยืน 8 ศอก พร้อมกับ องค์หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประทับยืน 8 ศอก ปัจจุบัน(2564)วิหารหลังนี้ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง แต่มีโครงการที่จะสร้างวิหารครอบในอนาคต