วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของวัด เมื่อเลี้ยวขวาเข้าวัดฝั่งตะวันออก แล้วข้ามสะพานคอนกรีต ลงสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายไปด้านขวามือจะเป็นวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ องค์พระประธานคือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมมุตตระ) เป็นองค์ปูนปั้นด้วยมือที่ไปร่วมกันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2559 มีขนาดหน้าตัก 8 ศอก ปิดด้วยแผ่นทองคำเปลวแท้ ภายในวิหารยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์หน้า 26นิ้ว อีก 25 องค์ปิดด้วยแผ่นทองคำเปลวแท้ทั้งหมด ในจำนวนนี้มี 1 องค์ที่ตั้งแยกออกมาอยู่ด้านหน้าเพื่อให้ญาติโยมได้สักการะบูชา และอธิฐานปิดทองรักษาโรค ตามความประสงค์ ผนังและเสาด้านในวิหารหลังนี้ ติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาวทั้งหมด ส่วนด้านหลังวิหารหลังนี้จะมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมมุตตระ(หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์)


หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 8ศอก 1 องค์ และ 26นิ้ว 25องค์


หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์อธิษฐานขอพรและปิดทองรักษาโรค


ด้านหน้าทางเข้าวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมมุตตระ ด้านหลังวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์