วิหารหลวงพ่อวังน้ำเขียว(สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของวัด เมื่อเลี้ยวขวาเข้าวัดฝั่งตะวันออก แล้วข้ามสะพาน เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปด้านหน้าคือวิหารขนาดใหญ่อีกหลังหนึ่ง วิหารหลวงพ่อวังน้ำเขียวองค์พระประธานคือสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์ หน้าตัก 7 ศอก ด้านหลังและด้านขวาขององค์พระประธานจะมีสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์หน้าตัก 4 ศอกทั้งหมด 14 องค์ ส่วนด้านหน้าสุดก็จะเป็น รูปหล่อปูนขนาดหน้าตัก 4 ศอก ของพระอริสงฆ์เจ้าคือหลวงพ่ออนุรุท และหลวงพ่อกัจจายนะ ซึ่งทำการหล่อเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 และด้านหน้าวิหารด้านบนของทางลอดลงวังนาคิน จะมีพระพุทธรูปองค์หน้าตัก 4ศอกคือหลวงพ่อรอดลำพูนปางมารวิชัยประทับอยู่เหนือทางลอดลงไปในวังนาคิน ด้านหลังวิหารบริเวณหลังพระประธานมีรูปหล่อปูนพระอริยะสงฆ์เจ้าหน้าตัก 4 ศอก 5 องค์ คือพระปัจจะวัคคีย์ทั้ง 5 มีพระนามว่า 1)พระอัญญาโกณฑัญญะ 2)พระวัปปะ 3)พระภัททิยะ 4)พระมหานามะ 5)พระอัสสะพระนาม ซึ่งได้ทำการหล่อเมื่อช่วงวันที่ 12-24 เมษายน 2564

โดยรวม(ปัจจุบัน2564)วิหารหลังนี้มี พระพุทธรูป 16องค์ พระอริยะสงฆ์เจ้า 7 องค์