วิหารหลวงพ่อทันใจ วิหารหลังนี้ตั้งอยู่ด้านหลังฝั่งทิศเหนือของวัดฝั่งตะวันตก เป็นวิหารขนาดเล็ก พระประธานคือหลวงพ่อทันใจ(สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดม) องค์พระเป็นปูนปั้นด้วยมือของญาติโยมทุกคนที่มาร่วมสร้างในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 สร้างเสร็จตกแต่งทาสีและทำพิธิพุทธาภิเษกภายในวันเดียว(เป็นโบราณประเพณีต้องสร้างตกแต่งทำสีและพุทธาภิเษกให้เสร็จภายในวันเดียวจึงจะเรียกได้ว่าเป็นหลวงพ่อทันใจ) มีขนาดหนักตัก 4 ศอก ประทับนั่งบนฐานรูปเพชร