วิหารหลวงพ่อจักรพรรดิ์ทรงเครื่องนั่งดิน วิหารนี้ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของวัด และอยู่ฝั่งทิศใต้ของถนนทางเข้า พระประธานของวิหารคือสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์ประทับนั่งดิน ขนาดหน้าตัก 12 ศอก ต่อจากองค์พระประธานทางด้านทิศใต้ จะเป็นสมเด็จองค์ปฐมดำรงพระศาสนาปางมารวิชัยหน้าตัก 4ศอกทั้งหมดสี่องค์ และต่อด้วยสมเด็จองค์ปฐม 12ราศีปางมารวิชัย หน้าตัก 4ศอก อีก 12องค์และเลยไปอยู่ทิศตะวันตกของวิหาร อีก 2องค์ และในทิศตะวันตกนี้ยังมี พระพุทธรูปหน้าตัก 4ศอกปางมารวิชัยอีกสององค์คือ หลวงพ่อพระคำข้าว หลวงพ่อพระหางหมาก โดยรวมปัจจุบัน(2564)วิหารนี้มีพระพุทธรูปทั้งหมด 19 องค์