วิหารสมเด็จพุทธสิขีทศพล(องค์ปฐม)ปางนาคปรก 9 เศียร พญานาคชื่อว่า ไตรภพนาคราช วิหารหลังนี้ตั้งอยู่ช่วงด้านหน้าทิศเหนือของวัดฝั่งตะวันตก องค์พระประธานคือสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 8 ศอก มีนาคปรก 9 เศียร นามว่า ไตรภพนาคราช ด้านหลังและซ้าย-ขาวขององค์พระประธาน มีพระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียรอีก 9 องค์ ทั้งวิหารและองค์พระสร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 แต่ส่วนของวิหารปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ


ด้านหน้าของวิหารพระนาคปรก 9 เศียร 10 องค์ ยังมีสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์นาคปรก 9 เศียร หน้าตัก 4 ศอกอีก 1 องค์ สร้างเพื่อเป็นองค์อธิษฐานขอพร ลักษณะงดงามตระการตามากนาคปรก 9 เศียรมีความแตกต่างจากนาคปรกทั้ง 10 องค์ที่กล่าวมาแล้วบางส่วนคือที่ด้านหลังฐานพญานาคขด

สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์นาคปรก 9 เศียร องค์อธิฐานด้านหน้าวิหารหลวงพ่อนาคปรก 9 เศียร