วิหารท้าวมหาราชทั้งสี่ ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือติดกับวิหารหลวงพ่อวังน้ำเขียว ท้าวมหาราชทั้งสี่ มีขนาดเท่าองค์จริงของมนุษย์ ติดประดับด้วยแผ่นเงิน ฐานที่ยืนประทับ ผนังและเสาด้านใน ติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาว