(เชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ๑๙ พย. ๒๕๖๖ วัดท่าซุงสาขา๙)

พาเยี่ยมชมภายในวิหารแก้วเมืองพระนิพพาน

ประวัติและสถานที่น่าสนใจภายในวัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว

วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว มีวิหารสำคัญๆและพระพุทธรูปที่มีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ที่น่าไปเยี่ยมชมและสักการะบูชาอยู่มากมาย ณ ปัจจุบัน(มีนาคม2564) มีการสร้างพระพุทธรูปตั้งแต่หน้าตัก 2ศอก จนถึงหน้าตัก 12ศอก รวมทั้งหมด 237 องค์ และสร้างรูปหล่อของพระอริยสงฆ์เจ้า/พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหมด 42 องค์ ดังที่ได้เรียงลำดับไว้ในแต่ละวิหาร ต่อไปนี้ (หมายเหตุ: บางวิหารที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้อาจจะยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง แต่ก็มีโครงการที่จะทยอยสร้างทุกๆวิหารไปเรื่อยๆ ตามกำลังทรัพย์ที่จะมีผู้บริจาคมา และกำลังของช่างประจำวัด กำลังของโยมช่วยงานประจำวัด และกำลังของโยมที่มาช่วยงานในวัดหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วิหารแก้ว เมืองพระนิพพาน เป็นสถานที่น่าสนใจภายในวัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว อันดับแรกสุดที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปเยี่ยมชม กราบขอพรและถวายเครื่องสักการะบูชาที่ทางวัดมีจัดเตรียมไว้ให้ผาติกรรมตามศรัทธา ภายในมีพระประธานหน้าตัก10 ศอก คือสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน(พระวิสุทธิเทพ)ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารแก้วเมืองพระนิพพาน พระประธานองค์นี้มีขนาดใหญ่และมีความงดงามตระการตา ผิวปิดแผ่นเงิน ประดับด้วยกระจกเงาและคริสตัลแพรวพราวระยิบระยับตามากถือเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมแห่งความเคารพศรัทธาของชาววัดและญาติโยมทั่วไป ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารแก้ว เมืองพระนิพพาน (หรือวิหารหลวงพ่อใหญ่) เป็นวิหารประธานตั้งอยู่ด้านหน้าฝั่งขวามือของทางเข้าวัด ฝั่งตะวันออก

1. วิหารแก้ว เมืองพระนิพพาน วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว หรือนิยมเรียกกันว่าวิหารหลวงพ่อใหญ่ เป็นวิหารประธานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานที่มีความสำคัญมากที่สุดของวัดคือ สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน (พระวิสุทธิเทพ) ขนาดหน้าตักประมาณ 10 ศอก ประทับนั่งห้อยพระบาทบนพระแท่นประทับขนาดใหญ่ องค์พระปิดด้วยแผ่นเงิน ประดับด้วยกระจกเงาขาวใสและคริสตัล พระแท่นที่ประทับติดประดับด้วยกระจกเงาใสมีความงดงามตระการตาและระยิบระยับตามาก เฉพาะวิหารหลังนี้มีพระพุทธรูปทั้งหมด 70 องค์ และรูปหล่อพระอริยะเจ้าอีก 8 องค์

ด้านใน วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว วิหารแก้ว เมืองพระนิพพาน(ด้านขวาและด้านหลังหลวงพ่อใหญ่)รายรอบด้วยพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงกำลังแผ่นดินหน้าตัก 4 ศอก 19 องค์ และหน้าตัก 3 ศอก อีก 1 องค์คือ หลวงพ่อพุทธโสธร และหน้าตัก 2 ศอกสององค์คือหลวงปู่ปาน โสนันโท และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)ทุกองค์ติดด้วยแผ่นเงินและประดับด้วยกระจกเงาทั้งหมด ผนังและเสาของวิหารภายในทั้งหมดซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มาก ก็ล้วนติดประดับด้วยกระจกเงาทั้งหมด

ด้านหน้าช่วงกลาง(ก่อนลงไปห้องโถงที่ประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน) ตรงกลางมีพระพุทธรูปหน้าตัก 4 ศอก 3 องค์คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมปางสมเด็จไพรรีพินาจแท่นประทับด้านหน้าเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผม และด้านซ้าย-ขวาของสมเด็จไพรรีพินาจคือสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักร์พรรดิ์ ทุกองค์ติดด้วยแผ่นเงินและประดับด้วยกระจกเงาขาวใสและคริสตัล

ถัดออกมาทางด้านหน้าวิหารประมาณ 3 เมตร(จากสมเด็จไพรีพินาจ) จะมีพระพุทธรูปหน้าตัก 4 ศอกอีก 6 องค์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554 ด้านซ้ายคือ 1.สมเด็จพระตัณหังกรพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้กล้าหาญ 2.สมเด็จพระเมธังกรพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้มียศใหญ่ 3.สมเด็จพระสรณังกรพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้เกื้อกูลแก่โลก และด้านขวาคือ 4.สมเด็จพระกกุสันโธพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้นำสัตว์ออกจากกิเลส 5.สมเด็จพระโกนาคมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้หักเสียข้าศึก คือกิเลส 6.สมเด็จพระกัสสปะพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยศิริ ด้านหลังสุดทิศเหนือของพระพุทธเจ้าสามองค์นี้ด้านขวานี้ยังมีรูปหล่อหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 100ปีเกิด หน้าตัก 9 นิ้วในตู้กระจกครอบ

ถัดออกมาจากพระพุทธเจ้า 6 พระองค์ออกมาทางด้านหน้าวิหารก่อนออกไประเบียงหน้า ด้านซ้ายมือ(หันหน้าเข้าวิหาร) มีรูปหล่อพระเก่าแก่สององค์ในตู้กระจก องค์แรกคือ พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนันโท) องค์สีทอง และ พระราชพรหมยาน ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) องค์สีเงิน

ด้านหน้าสุดทางเข้าวิหารแก้วบริเวณห้องระเบียงทางเข้า ด้านซ้ายมือ(หันหน้าเข้าวิหาร)มีพระพุทธรูปหน้าตัก 4 ศอก 2 องค์ คือ 1.หลวงพ่อโคตรเศรษฐี 2.หลวงพ่อทรัพย์เศรษฐีและพระอริยะสงฆ์หน้าตัก 2 ศอก 4 องค์คือ 1.หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ 2.หลวงปู่โต หรหมรังษี 3.หลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และ 4.หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุงอุทัยธานี ส่วนด้านขวามือคือหลวงพ่อนาคเสริมสุขเพิ่มทรัพย์ หน้าตัก 2 ศอกปางนาคปรกเจ็ดเศียร

ภายนอกวิหารทิศตะวันตก(ด้านหลัง) มีพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิหน้าตัก 4 ศอก 11 องค์ และทิศเหนือของวิหารมีพระชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก 4 ศอก ชั้นใน 10 องค์ ชั้นนอกในห้องกระจกอีก 17 องค์ เป็นพระชำระหนี้สงฆ์สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิทุกองค์เป็นสีทอง บางองค์ติดด้วยแผ่นทองคำแท้ (ทองเปลว) ตามศรัทธาของเจ้าภาพที่ร่วมสร้าง และด้านนอกช่วงกลางค่อนไปด้านหน้าของวิหารแก้วฝั่งทิศเหนือยังมีรูปหล่อหลวงพ่อพุทธเมตตาหน้าตัก 4ศอกอีก 1 องค์

2. วิหารแก้วปนทองเมืองพรหมโลก วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว ด้านหน้าฝั่งทิศใต้ของวิหารแก้วเมืองพระนิพพาน มีวิหารสองหลังพื้นที่เชื่อมต่อกัน หลังแรกเป็นวิหารสมเด็จองค์ปฐมปางมารวิชัย หน้าตัก 7 ศอก 1 องค์และ 4 ศอก 33 องค์ และยังมีรูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงปู่ปาน โสนันโท และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) องค์พระทุกองค์ติดด้วยแผ่นเงินและติดประดับด้วยกระจก โดยรวมวิหารหลังนี้มีพระพุทธรูป 34องค์ รูปหล่อพระอริยะสงฆ์อีก 2องค์

3. ด้านหน้าของเมืองพรหมโลกเป็นวิหารที่ประดิษฐาน พระปัจเจกพุทธเจ้าหน้าตัก 4 ศอก ปิดด้วยแผ่นทองส่วนทีเป็นผิวเนื้อ ส่วนที่เป็นผ้าสบงจีวรปิดด้วยแผ่นเงินและติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาวและคริสตัลทั้งองค์ มีความระยิบระยับตามาก ผนังและเสาวิหารติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาวและสีทองทั้งหมด ติดกันภายใต้หลังคาเดียวกันก็เป็นวิหารของพระอริยะสงฆ์เจ้า 4 พระองค์ คือพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระสิวลี และพระอานนท์ ทุกองค์ติดด้วยแผ่นทองคำแท้ แท่นประทับติดแผ่นเงินและกระจกเงาสีขาว ผนังและเสาวิหารติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาวและสีทองทั้งหมด

4. วิหารพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ตั้งอยู่ตรงข้ามวิหารแก้วและอยู่ระหว่างกลางด้านหน้าของวิหารท่านปู่-ท่านย่าและวิหารเมืองพรหมโลก

5. วิหารหลวงพ่อสมณโคดม (องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว อยู่เยื้องถัดจากวิหารแก้วปนทองเมืองพรหมโลก ทางทิศใต้ พระประธานคือหลวงพ่อสมณโคดม ปางมารวิชัย หน้าตัก 8 ศอกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2546 และหลวงพ่อสมณโคดม ปางมารวิชัย หน้าตัก 4 ศอกขนาบซ้ายขวา ส่วนด้านหน้าขององค์พระประธาน 8 ศอก จะเป็นรูปหล่อปูนของ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค อยุธยา และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง อุทัยธานี ขนาดเท่าองค์จริง

6. วิหารสมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว อยู่เยื้องถัดจากวิหารหลวงพ่อสมณโคดมไปทางทิศใต้ ภายในวิหารจะมีรูปหล่อด้วยปูนประทับยืนถือพระขรรค์และจักรของสมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย ผิวเนื้อปิดด้วยแผ่นเงิน เครื่องทรงปิดด้วยแผ่นเงิน เครื่องประดับปิดด้วยแผ่นทอง ฐานประทับยืนปิดด้วยกระจกเงาสีขาว

7. วิหารท่านปู่-ท่านย่า วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว ตั้งอยู่ด้านหน้าฝังทิศเหนือของวิหารหลวงพ่อใหญ่ (วิหารแก้วเมืองพระนิพพาน) ท่านปู่ในที่นี้คือท่านปู่พระอินทร์องค์ปัจจุบัน หรือท้าวสักกะเทวราช หรือพระเจ้าพังคราช ในสมัยเชียงแสน ส่วนท่านย่าก็คือท่านย่าพังครานี ศรีโสภาคย์ คู่บารมีของท่านปู่ ซึ่งเมื่อปี พศ. 2562 ทางวัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว ได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการงานด้านธุรการ และธุระกรรมต่างๆทางด้านกฎหมาย บัญชีและการเงิน โดยได้ใช้พระนามท่านย่าเป็นชื่อของมูลนิธิ คือมูลนิธิท่านย่าพังครานี ศรีโสภาคย์

ภายในวิหารท่านปู่-ท่านย่า จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆเก็บอยู่ภายในตู้กระจก ต่อจากตู้กระจกเก็บองค์พระจะเป็นรูปปั้นปูนเท่าพระองค์จริง ของท่านปู่-ท่านย่า หลวงพ่อพระราชพรหมยานกายแก้ว(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) และท่านแม่ทั้งสาม ท่านแม่ทั้งสามองค์นี้ ท่านเป็นคู่บารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)ในอดีตชาติหลายๆชาติ เราลูกหลานหลวงพ่อจะเรียกท่านแม่รวมๆว่า “ท่านแม่ทั้งสาม” ส่วนพระนามเต็มๆของท่านคือ…

ท่านแม่ศรีระจิตร (แม่ใหญ่) พระนามเต็มท่านคือ พรรณวดีศรีโสภาคย์

ท่านแม่ประภาศรี (แม่กลาง) พระนามเต็มท่านคือ ประภาวดีศรีโสภาคย์

ท่านแม่จิตร (แม่เล็ก) พระนามเต็มท่านคือ จิตราวดีศรีโสภาคย์

ทุกๆพระองค์ภายในวิหารหลังนี้ จะปิดประดับและตกแต่งด้วยแผ่นเงินและกระจกเงาสีขาว

พาเยี่ยมชมภายในวิหารท่านปู่-ท่านย่าไปพร้อมกับดูการรำบวงสรวงถวาย

8. วิหารหลวงพ่อยอดธง วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว อยู่เยื้องด้านหน้าไปทางทิศเหนือของวิหารแก้วเมืองพระนิพพาน และวิหารท่านปู่-ท่านย่า วิหารหลวงพ่อยอดธง จะมีรูปหล่อปูนขนาดหน้าตัก 12 ศอก ของสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย ด้านหน้าซ้ายขวาหลวงพ่อยอดธงจะมีรูปหล่อปูนของ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ขนาดหน้าตัก ๘ ศอก และรายรอบทุกด้านด้วยรูปหล่อสมเด็จองค์ปฐม ปางมารวิชัย หน้าตัก 4 ศอก อีก 30 องค์ โดยรวมของวิหารหลังนี้มีพระพุทธรูป 31องค์ และรูปหล่อพระอริยะสงฆ์อีก 2องค์

9. วิหารสมเด็จองค์โต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม ตั้งอยู่ด้านขวามือทางเข้าวัดฝั่งตะวันออก และอยู่ทิศเหนือของวิหารแก้วเมืองพระนิพพาน เป็นที่ประดิษฐานของสมเด็จองค์โต สมเด็จองค์ปฐมปางมารวิชัย หน้าตัก 4 ศอก สร้างเมื่อ พ.ศ.2547-2548 ด้านหน้าซ้ายและขวา มีรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ทุกองค์ ติดประดับด้วยแผ่นเงินและกระจกเงาสีขาว

ด้านหน้าวิหารสมเด็จองค์โตจะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อนาค มีนาคปรก 7 เศียร องค์พระมีขนาด 2 ศอก ปิดด้วยแผ่นเงินและแผ่นทองนาคบริเวณผิวเนื้อ และติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาว

10. วิหารพระปัจเจกพุทธเจ้า 3 พระองค์ ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือทางเข้าวัดฝั่งตะวันออก ฝั่งทิศเหนือของวิหารหลวงพ่อโต พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง 3 องค์มีขนาดหน้าตัก 4 ศอก ส่วนองค์พระมีสีผิวชำรุดและยังบูรณะไม่แล้วเสร็จในขณะนี้ (กพ.2564)

11. วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของวัด เมื่อเลี้ยวขวาเข้าวัดฝั่งตะวันออก แล้วข้ามสะพานคอนกรีต ลงสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายไปด้านขวามือจะเป็นวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ องค์พระประธานคือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมมุตตระ) เป็นองค์ปูนปั้นด้วยมือที่ไปร่วมกันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2559 มีขนาดหน้าตัก 8 ศอก ปิดด้วยแผ่นทองคำเปลวแท้ ภายในวิหารยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์หน้า 26นิ้ว อีก 25 องค์ปิดด้วยแผ่นทองคำเปลวแท้ทั้งหมด ในจำนวนนี้มี 1 องค์ที่ตั้งแยกออกมาอยู่ด้านหน้าเพื่อให้ญาติโยมได้สักการะบูชา และอธิฐานปิดทองรักษาโรค ตามความประสงค์ ผนังและเสาด้านในวิหารหลังนี้ ติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาวทั้งหมด ส่วนด้านหลังวิหารหลังนี้จะมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมมุตตระ(หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์)

12. วิหารหลวงพ่อวังน้ำเขียว(สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของวัด เมื่อเลี้ยวขวาเข้าวัดฝั่งตะวันออก แล้วข้ามสะพาน เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปด้านหน้าคือวิหารขนาดใหญ่อีกหลังหนึ่ง วิหารหลวงพ่อวังน้ำเขียวองค์พระประธานคือสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์ หน้าตัก 7 ศอก ด้านหลังและด้านขวาขององค์พระประธานจะมีสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์หน้าตัก 4 ศอกทั้งหมด 14 องค์ ส่วนด้านหน้าสุดก็จะเป็น รูปหล่อปูนขนาดหน้าตัก 4 ศอก ของพระอริสงฆ์เจ้าคือหลวงพ่ออนุรุท และหลวงพ่อกัจจายนะ ซึ่งทำการหล่อเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 และด้านหน้าวิหารด้านบนของทางลอดลงวังนาคิน จะมีพระพุทธรูปองค์หน้าตัก 4ศอกคือหลวงพ่อรอดลำพูนปางมารวิชัยประทับอยู่เหนือทางลอดลงไปในวังนาคิน ด้านหลังวิหารบริเวณหลังพระประธานมีรูปหล่อปูนพระอริยะสงฆ์เจ้าหน้าตัก 4 ศอก 5 องค์ คือพระปัจจะวัคคีย์ทั้ง 5 มีพระนามว่า 1)พระอัญญาโกณฑัญญะ 2)พระวัปปะ 3)พระภัททิยะ 4)พระมหานามะ 5)พระอัสสะพระนาม ซึ่งได้ทำการหล่อเมื่อช่วงวันที่ 12-24 เมษายน 2564

โดยรวม(ปัจจุบัน2564)วิหารหลังนี้มี พระพุทธรูป 16องค์ พระอริยะสงฆ์เจ้า 7 องค์

13. วังนาคิน จะเป็นห้องใต้ดินด้านหน้าสุดของวิหารหลวงพ่อวังน้ำเขียว ด้านในวังนาคิน จะมีลูกแก้วจักรพรรดิ์ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เมตรโอบล้อมฐานลูกแก้วด้วยพญานาคปู่ศรีสุทโธ ซึ่งมีญาติโยมจำนวนมากนิยมและหลั่งไหลไปขอพรโชคลาภกันไม่ขาดสาย ภายในวงนาคิน ก็มีพระพุทธรูป ปางต่างๆ อยู่ 4 องค์ มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านต่างๆ สำหรับขอพรต่างกันแต่ละองค์ แต่ตอนลงไปวังนาคิน จะเจอพระสององค์แรกก่อนขนาดเท่าองค์จริง คือหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง องค์พระปิดด้วยแผ่นเงิน ฐานพระติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาว

14. วิหารท้าวมหาราชทั้งสี่ ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือติดกับวิหารหลวงพ่อวังน้ำเขียว ท้าวมหาราชทั้งสี่ มีขนาดเท่าองค์จริงของมนุษย์ ติดประดับด้วยแผ่นเงิน ฐานที่ยืนประทับ ผนังและเสาด้านใน ติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาว

15. ศาลแม่นางกวัก ตั้งอยู่ด้านหน้าวิหารของท้าวมหาราชทั้งสี่และวังนาคิน วิหารแม่นางกวัก ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ญาติโยมนิยมไปขอพรเรื่องโชคลาภ ทางวัดได้สร้างวิหารให้เป็นการเฉพาะเมื่อต้นปี 2564 ด้วยเงินบริจาคของญาติโยมที่มีจิตศรัทธา

16. วิหารพระพุทธชินราช ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของวัด เมื่อเลี้ยวขวาเข้าวัดฝั่งตะวันออกแล้วข้ามสะพาน เลี้ยวซ้ายมือขับวนผ่านวิหารหลวงพ่อวังน้ำเขียวและวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เลยผ่านไปประมาณ 100 เมตร แล้วจะเจอวิหารพระพุทธชินราชอยู่ฝั่งขวามือ ภายในวิหารหลังนี้ปัจจุบัน มีพระประธานคือพระพุทธชินราชปางมารวิชัย หน้าตัก 7 ศอก และด้านหลังและด้านขวาพระประธานจะมีพระพุทธชินราชปางมารวิชัย หน้าตัก 4 ศอก อีกทั้งหมด 15 องค์ ปัจจุบัน(2564)วิหารหลังนี้มีพระพุทธรูปทั้งหมด 16 องค์

17. วิหารหลวงพ่อจักรพรรดิ์ทรงเครื่องนั่งดิน วิหารนี้ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของวัด และอยู่ฝั่งทิศใต้ของถนนทางเข้า พระประธานของวิหารคือสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์ประทับนั่งดิน ขนาดหน้าตัก 12 ศอก ต่อจากองค์พระประธานทางด้านทิศใต้ จะเป็นสมเด็จองค์ปฐมดำรงพระศาสนาปางมารวิชัยหน้าตัก 4ศอกทั้งหมดสี่องค์ และต่อด้วยสมเด็จองค์ปฐม 12ราศีปางมารวิชัย หน้าตัก 4ศอก อีก 12องค์และเลยไปอยู่ทิศตะวันตกของวิหาร อีก 2องค์ และในทิศตะวันตกนี้ยังมี พระพุทธรูปหน้าตัก 4ศอกปางมารวิชัยอีกสององค์คือ หลวงพ่อพระคำข้าว หลวงพ่อพระหางหมาก โดยรวมปัจจุบัน(2564)วิหารนี้มีพระพุทธรูปทั้งหมด 19 องค์

สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดินั่งดิน หน้าตัก 3 วา

18. วิหารหลวงพ่อเงินล้นเหลือ(สมเด็จองค์ปฐมปางอุ้มบาตร) วิหารนี้ตั้งอยู่ช่วงกลางเยื้องไปด้านหลังของวัดฝั่งตะวันตก พระประธานคือหลวงพ่อเงินล้นเหลือ(สมเด็จองค์ปฐมปางอุ้มบาตร) ประทับยืนสูง 30 ศอก ด้านหน้าหลวงพ่อเงินล้นเหลือ ยังมีหลวงพ่อเงินล้นเหลือประทับยืน 8 ศอก พร้อมกับ องค์หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประทับยืน 8 ศอก ปัจจุบัน(2564)วิหารหลังนี้ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง แต่มีโครงการที่จะสร้างวิหารครอบในอนาคต

บริเวณด้านหน้าวิหารหลวงพ่อเงินล้นเหลือ (วิหารยังไม่ได้เริ่มสร้าง 3 มิถุนายน 2567)

19. วิหารหลวงพ่อทันใจ วิหารหลังนี้ตั้งอยู่ด้านหลังฝั่งทิศเหนือของวัดฝั่งตะวันตก เป็นวิหารขนาดเล็ก พระประธานคือหลวงพ่อทันใจ(สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดม) องค์พระเป็นปูนปั้นด้วยมือของญาติโยมทุกคนที่มาร่วมสร้างในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 สร้างเสร็จตกแต่งทาสีและทำพิธิพุทธาภิเษกภายในวันเดียว(เป็นโบราณประเพณีต้องสร้างตกแต่งทำสีและพุทธาภิเษกให้เสร็จภายในวันเดียวจึงจะเรียกได้ว่าเป็นหลวงพ่อทันใจ) มีขนาดหนักตัก 4 ศอก ประทับนั่งบนฐานรูปเพชร

20. วิหารหลวงพ่อพุทธนิมิต เป็นวิหารขนาดเล็ก วิหารหลังนี้ตั้งอยู่ด้านหลังฝั่งทิศเหนือของวัดฝั่งตะวันตก อยู่ด้านหลังของวิหารหลวงพ่อทันใจ องค์พระคือหลวงพ่อพุทธนิมิต (องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดม) ขนาดหน้าตัก 8 ศอก

21. วิหารนครนาคา สมเด็จพุทธสิขีทศพล(องค์ปฐม)ปางนาคปรก 9 เศียร พญานาคชื่อว่า ไตรภพนาคราช วิหารหลังนี้ตั้งอยู่ช่วงด้านหน้าทิศเหนือของวัดฝั่งตะวันตก องค์พระประธานคือสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 8 ศอก มีนาคปรก 9 เศียร นามว่า ไตรภพนาคราช ด้านหลังและซ้าย-ขาวขององค์พระประธาน มีพระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียรอีก 9 องค์ ทั้งวิหารและองค์พระสร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 แต่ส่วนของวิหารปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ด้านหน้าของวิหารพระนาคปรก 9 เศียร 10 องค์ ยังมีสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ์นาคปรก 9 เศียร หน้าตัก 4 ศอกอีก 1 องค์ สร้างเพื่อเป็นองค์อธิษฐานขอพร ลักษณะงดงามตระการตามากนาคปรก 9 เศียรมีความแตกต่างจากนาคปรกทั้ง 10 องค์ที่กล่าวมาแล้วบางส่วนคือที่ด้านหลังฐานพญานาคขด

วิหารหลวงพ่อทวด (สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 3 วา สร้างเมื่อ 5-6 มีนาคม 2566)
วิหารหลวงพ่อโต (สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก 3 วา สร้างเมื่อ 1 เมษายน 2566)